herbestemming

De herbestemming van de kerk is een complexe zoektocht. Hoe kunnen we de herinnering van de vroegere gebruikers van de kerk bewaren? Hoe kunnen we het gebouw transformeren zonder de architectuur ingrijpend te veranderen? Hoe maak  je van het pand een gebouw dat voldoet aan hedendaagse isolatie en ventilatienormen, zonder glasramen en ander waardevol schrijnwerk op de container te gooien? Wat kan een kerktoren zijn als de klokken niet meer luiden?

Onze architecten kozen voor een ontwerp dat het gebouw in zijn monumentale waarde respecteert en dat tegelijk een blik werpt op de toekomst. De tijdelijkheid van onze aanwezigheid is een uitgangspunt. Er zal immers waarschijnlijk ook een dag komen waarop wij het gebouw weer doorgeven aan anderen. Nieuwe ramen, een opening in de gevel en een glazen inkomdeur geven het gebouw een transparant karakter en nodigen mensen uit om binnen te stappen. Deze ingrepen symboliseren ons engagement om net als onze katholieke voorgangers mensen te verbinden met een uniek maatschappelijk project.

Budget

 • Aankoop van het gebouw: €325.000
 • Renovatie interieur: €1.050.000
 • Raming renovatie schrijnwerk, dak en gevels: €500.000

Financiering

 • Stad Gent – €100.000
 • Vlaamse Overheid – FOCI – €300.000
 • Vlaamse Overheid – FOCI duurzaamheid: €120.000
 • Europa – EFRO – €398.000
 • Socrowd – crowdlending met 123 backers – €130.000
 • Giften: €6.000
 • Eigen middelen en bankfinanciering – €441.000
 • Nog te financieren: €380.000 

Deze website maakt gebruikt van cookies.   Lees meer