Herbestemming

In 2015 kocht Circusplaneet de kerk van de sociale woonwijk Malem in Gent. Met die aankoop breit de circusorganisatie een nieuw hoofdstuk aan de rijke Gentse circusgeschiedenis.

Circusplaneet toverde de kerk met de steun van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds voor Culturele Investeringen) en met de steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) om tot een ‘community circus’: een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong (en minder jong) circusgeweld kan trainen en creëren, een plek waar kinderen en jongeren op een niet-formele manier leren.

Eerste renovatiefase

Om de eerste renovatiefase tot een goed einde te brengen, werkte Circusplaneet samen met architectenbureau Plano. De herbestemming van de kerk is een complexe zoektocht. Hoe kun je de herinnering van de vroegere gebruikers van de kerk bewaren? Hoe kun je het gebouw transformeren zonder de architectuur ingrijpend te veranderen? Hoe maak je van het pand een gebouw dat voldoet aan hedendaagse isolatie en ventilatienormen, zonder glasramen en ander waardevol schrijnwerk op de container te gooien? Wat kan een kerktoren zijn als de klokken niet meer luiden?

Plano koos voor een ontwerp dat het gebouw in zijn monumentale waarde respecteert en dat tegelijk een blik werpt op de toekomst. Nieuwe ramen, een opening in de gevel en een glazen inkomdeur geven het gebouw een transparant karakter en nodigen mensen uit om binnen te stappen. Deze ingrepen symboliseren het engagement van Circusplaneet om net als hun katholieke voorgangers mensen te verbinden met een uniek maatschappelijk project.

Andere belangrijke ingrepen zijn de realisatie van een foyer met open deuren voor de buurt en de inrichting van een circuszaal met de nodige faciliteiten. Er gebeurden ook een paar noodzakelijke ingrepen om de oude kerk te transformeren een hedendaags semi-publiek gebouw.

Zo kan de droom van Circusplaneet verder groeien, onder de kerktoren, maar ook ver daarvandaan.

Tweede renovatiefase

De eerste renovatiefase is afgerond. Tijd voor fase 2! Circusplaneet wil in deze tweede renovatiefase de buitenschil van de circuskerk aanpakken. Nu bestaat het raamwerk nog uit glas-in-lood. Deze gaan ze, met respect voor het gebouw, vervangen door hoogrendementsglas of voorzetramen. Het resterende buitenschrijnwerk vernieuwen staat ook op de renovatieplanning, net zoals een PV-installatie voorzien. Dit om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo laag mogelijk te houden. Voor de zonnepanelen op ons dak is Circusplaneet in zee gegaan met KnetterGent, een Gentse coöperatieve vennootschap die gelooft in het zonnepotentieel van de Gentse daken boven jeugdwerkingen.

Onder het motto “alle beetjes helpen”, kan ook jij je steentje bijdragen. Doe een gift en help mee bouwen aan een duurzamere circuskerk! Meer info vind je hier.

Mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij

De Nationale Loterij verleent haar steun aan de verdere renovatie van de circuskerk. Circulair en verbindend werken zijn waarden die de Nationale Loterij deelt. Met oog voor de diversiteit van het culturele landschap en zijn deelnemers, dragen ze zo hun steentje bij om cultuur bij zoveel mogelijk mensen te brengen.

Elke keer je een spel van de Nationale Loterij speelt draag je ook bij aan ontelbare goede doelen die een groot verschil maken in onze samenleving. Elk jaar kan er dankzij alle spelers 345 miljoen euro geïnvesteerd worden in organisaties en projecten die het verschil maken voor veel mensen en zo zorgen voor een betere samenleving. Zo subsidieert de Nationale Loterij heel wat cultuurinstellingen en -initiatieven. Daarbij bestrijken ze het hele culturele veld.

#noplanetB #safecircus #duurzaamheid #renoveren #meerdanspelen

Deze website maakt gebruikt van cookies.   Lees meer